OM TULLXPERTEN

TullXperten Sverige AB startade sin verksamhet i januari 2005 och är ett transportneutralt tjänsteföretag som bistår med tullrelaterade tjänster för gränsöverskridande handel. Med bred kompetens, flexibilitet och engagemang tar vi dig genom den labyrint av regler som gäller för dina varuflöden.

Kompetens och Service

Hos oss arbetar tullspecialister och tulladministratörer. Tullspecialisterna har stor erfarenhet av och kunskap om tullfrågor, varuklassificering och tullhantering – både från näringslivet och från Tullverket. Våra tulladministratörer sköter det operativa arbetet och har stor systemkunskap och praktisk erfarenhet av tullhantering. Tullspecialisterna och tulladministratörerna arbetar tillsammans och växelvis för att på så sätt skapa korrekta tulldeklarationer snabbt och effektivt. Personalen på TullXperten genomgår både egna interna utbildningar och externa utbildningar i Tullverkets regi. Vi kan tullagstiftningen och är alltid uppdaterade i tullrelaterade ämnen.

 

Kvalitet

För oss är hög kvalitet självklart. Det betyder inte att vi nöjer oss. Vi genomför regelbundna egenkontroller och undersökningar för att säkerställa att vårt arbete alltid håller högsta kvalitet och att vi lever upp till de krav som både myndigheter och kunder ställer på oss. Det innebär att vi håller oss uppdaterade och löpande anpassar våra tjänster efter ny eller ändrad lagstiftning. Dataskyddförordningen (eller GDPR – General Data Protection Regulation) är ett exempel på nya krav där Tullxperten inte bara ser till att följa de krav som ställs på den egna verksamheten, utan även genom sina tjänster arbetar med att underlätta för sina kunder att efterleva lagstiftningen.

Vi har varit certifierade på Servicetrappan® sedan starten 2005. Sedan den 12:e mars 2009 är vi även AEO-certifierade. Det innebär att Tullverket har granskat våra arbetsmetoder och godkänt dem enligt gällande krav. Certifikatet garanterar hög kvalitet i det arbete vi utför.

 

Tullbrottslighet

TullXperten Sverige AB samarbetar med Tullverket mot tullbrottslighet. Vi har ett avtal med Tullverket om Samverkan Mot Tullbrottslighet – SMT. Det innebär att vi anmäler till Tullverket om vi upptäcker tullbrottslighet av något slag.

 

Fördelar med TullXperten

Vi är proffs på tullhantering. Vi ser alltid till att hitta den bästa lösningen för dig som kund och är vaksamma på hur din tullhantering löpande kan effektiviseras och förbättras. Med oss som tullombud är du aldrig bunden vid en viss logistikpartner.

Vår vision

Att vara det självklara valet som neutral partner för all tullhantering.

Vår affärsidé

Genom godkända och skräddarsydda tulltekniska IT-lösningar i kombination med kunnig och motiverad personal levererar vi prisvärd tullhantering med högsta kvalitet och service.

Just nu söker vi

Senior tullspecialist med hög kompetens inom klassificering samt ursprungsbestämmelser. Minst 5-10 års erfarenhet av tull, gärna med inriktning på klassificering.