Ansök om jobb på TullXperten

  Jag är:
  Student/arbetande
  Jag söker:
  Sommar-/extraarbete eller heltidsarbete
  Jag har tullerfarenhet:
  0-2 år
  2-5 år
  > 5 år
  Vad har du då jobbat med (markera flera)
  Export
  Import
  Tullager
  Transit
  Klassificering
  Etc
  Etc
  M fl
  M fl
  Jag har utbildning:
  Gymnasium
  KY/YH
  I så fall, vilken utbildning?
  Högskola/universitet
  I så fall, vilken examen?
  Etc, mm…
  Ev. fritextfält för att berätta om sig själv – KORT!
  Ev. bifoga foto
  Bifoga CV och andra dokument

  Jag är

  Jag söker

  Jag har tullerfarenhet

  Vad har du då jobbat med?

  Jag har utbildning

  15 + 7 =