DITT TULLPAKET

Detta frågeformulär består av max 25 frågor. Antalet frågor varierar beroende på hur du svarar. Till varje fråga finns färdiga svarsalternativ av vilka du behöver välja ett.

När du är färdig med frågeformuläret kommer du att få ett mejl samt en instruktion för hur du laddar hem den statistik från tullverket.se som vi behöver som kompletterande information utöver dina svar i frågeformuläret för att kunna erbjuda dig det tullpaket du behöver. Det är möjligt att vi kommer att kontakta dig om vi har några extra frågor, annars återkommer vi med vår rapport och vårt affärsförslag inom ett par dagar från det att du har svarat på frågorna och skickat in statistiken till . Det tar 3-5 minuter att svara på frågorna.

Självklart stannar den information du lämnar om dig och ditt företag hos oss.