ÄR DU SKYDDAD?

Detta test består av en inledning och fyra delar om max tre frågor per del. Till varje fråga finns färdiga svarsalternativ av vilka du behöver välja ett. I slutet på testet kommer du att se vilken kvalitet din tullhantering håller.

Du kommer också att få ett erbjudande om ett gratis konsultsamtal med en av våra tullspecialister.

Självklart stannar dina svar mellan dig och oss.